Jordi Marzo            

Facultat de Matemàtiques
Universitat de Barcelona
Gran Via de les Corts Catalanes, 585
08007 Barcelona
Web a BGSMath
E-mail: jmarzo@ub.edu
        
Jordi Marzo 
                                                                     

Fields of interest:

Education:

Scientific papers:

Scientific meetings:

Talks and seminars: