Arturo Arturo Vieiro Yanes

Arturo Vieiro Yanes

OrCid ID 0000-0003-2584-2717

Fitxa UB Grec UB (curricul@)
    e-mail: Arturo Vieiro Yanes
    Departament de Matemàtiques i Informàtica.
    Universitat de Barcelona
    Gran Via, 585, 08007 Barcelona
    Telèfon: 93 403 46 87

   

    Publicacions     Congressos     Docència     Utilitats     Divulgació     Links apunts, cursos...     Notícies UB
Qui sóc?

Llicenciat en Matemàtiques el curs 2002-2003 per la Universitat de Barcelona, vaig finalitzar els estudis de Doctorat el juliol de 2009.

Actualment sóc Professor Agregat (Associate Lecturer) a la Facultat de Matemàtiques i Informàtica de la Universitat de Barcelona.

He impartit diversos cursos de càlcul numèric, sistemes dinàmics, anàlisi matemàtica, estadística, programació científica,... a nivell de grau. També imparteixo classes d'algebra lineal numèrica en el master "Data Science" de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica.


Àrea de recerca

Estic interessat en el camp dels sistemes dinàmics en general i, en particular, en dinàmica Hamiltoniana, aplicacions simplèctiques, escissió de separatrius, teoria de bifurcacions, caoticitat, pertorbacions feblement dissipatives, dinàmica d'atractors estranys i mètodes numèrics adaptats a l'estudi de sistemes dinàmics.


Publicacions

Sobre l'excés de publicacions: La burbuja de publicaciones cientĂ­ficas alimenta la infodemia (G. Génova, A. Fraga, H. Astudillo


Contribucions a congressos

Past contributions

Any 2023

Any 2022

Any 2021

Any 2019

Any 2018

Any 2017

Any 2016

Any 2015
Any 2014
Any 2013
Any 2012
Any 2011
Any 2010
Any 2009
Any 2008
Any 2005

Divulgació


Utilitats


Docència

Campus Virtual

Curiositats


Links apunts,cursos,...


Noticies UB